Siêu bão Surigae đang gây mưa lớn, hơn 19.000 người sơ tán khẩn cấp

Ghi nhận vào sáng nay, siêu bão Surigae đã ảnh hưởng trực tiếp đến một vài nơi ở Philippines. Hơn 19.000 người ở các địa phương phía Đông Philippines đã sơ tán khẩn cấp nhằm tránh những ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão mạnh hiếm thấy này.

Xem Video:

Video: Tuổi Trẻ online