Bến Tre: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Người không đeo khẩu trang nơi cộng cộng sẽ bị xử phạt hành chính. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre ban hành tại công văn số 2323 ngày 3-5-2021.

Điểm a, Khoản 1, Điều 12 quy định xử phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Cụ thể là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và có báo cáo kết quả triển khai trước ngày 7-5-2021 cho UBND tỉnh.

Để tránh bị xử phạt, bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân phải thực hiện nghiêm quy định này. Đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà và thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Nguồn: Báo Đồng Khởi online