Thông báo tạm ngưng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân toàn tỉnh Bến Tre

Cấp CCCD tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Để cập nhật phần mềm, nạp dữ liệu dân cư và bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), Công an Bến Tre thông báo: tạm ngưng tiếp công dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại tất cả các điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 12/5/2021 và sẽ làm việc trở lại vào ngày 13/5/2021.

Cổng TTĐT Công an Bến Tre