Công văn của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học và tạm dừng một số hoạt động từ ngày 15-5-2021

Học sinh toàn tỉnh Bến Tre nghỉ học từ 17/5/2021 (trừ lớp 9 và lớp 12).

Tạm dừng các hoạt động: karaoke, spa, massage, xông hơi, cafe gội đầu thư giãn, trò chơi điện tử,… (Chi tiết xem Công văn) Từ 0 giờ 00 phút ngày 15/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.