Bến Tre cách ly 2 trường hợp F1 liên quan đến Hội Thánh Phục Hưng

Bến Tre cách ly 2 F1 liên quan đến Hội Thánh Phục Hưng | Bản tin Bến Tre Online Ngày 29-5-2021

Bấm vào LINK hoặc hình dưới đây để xem Video: https://youtu.be/Ng34p6ox6O8?t=124

Nguồn: THBT