Bến Tre Ghi nhận 20 trường hợp cách ly y tế

Xem video dưới đây:

Ngày 30-5-2021, toàn tỉnh ghi nhận thêm 20 trường hợp cách ly y tế. Trong đó, cách ly tập trung 2 trường hợp tại huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách; 18 trường hợp cách ly tại nhà. Lấy 6 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, ghi nhận 6 mẫu âm tính.

T.H