Bến Tre: Ghi nhận thêm 20 trường hợp cách ly y tế

Ngày 30-5-2021, toàn tỉnh ghi nhận thêm 20 trường hợp cách ly y tế. Trong đó, cách ly tập trung 2 trường hợp tại huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách; 18 trường hợp cách ly tại nhà. Lấy 6 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, ghi nhận 6 mẫu âm tính.

19 trường hợp đang được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Mỹ Thành (TP. Bến Tre).

Tỉnh hiện còn 286 trường hợp cách ly y tế tập trung và tại nhà. 35 người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương đang theo dõi sức khỏe.

Từ ngày 21 đến 30-5-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã truy vết 31 trường hợp F1. Trong đó, có 6 F1 liên quan đến chùm ca nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm 29/31 trường hợp xác định âm tính, 2 trường hợp đang đợi kết quả.  Ngoài ra, xác định được 314 F2 liên quan.

Cộng dồn từ ngày 30-1-2020 đến 30-5-2021, tỉnh cách ly y tế tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và tại nhà 4.065 người. Đã có 3.779 người chấm dứt cách ly. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đến 29-5-2021 là 5.195 mẫu. Trong đó 20 trường hợp dương tính Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện.

Báo Đồng Khởi