Video: Bến Tre lập 4 chốt kiểm soát dịch Covid

Xom video dưới đây:

Ngày 31-5-2021, UBND tỉnh đã có quyết định 1199 về việc thành lập 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành để kiểm soát hướng vào địa phận tỉnh Bến Tre.

Vị trí các chốt đặt tại cầu Rạch Miễu, phà Rạch Miễu tạm, cầu Cổ Chiên, phà Đình Khao. Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 31-5-2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.  Mỗi chốt được bố trí 28 người, gồm: Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Quân sự, Y tế, UBND các huyện, thành phố. Công an tỉnh quản lý, điều hành các chốt.

T.H