Bến Tre hỗ trợ tiêu thụ 80 tấn vải thiều Bắc Giang

UBND tỉnh vừa có công văn về việc vận động hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng người dân trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn truơng tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và người lao động ủng hộ mua vải thiều tỉnh Bắc Giang trong đợt khó khăn này với tinh thần chia sẻ.

UBND tỉnh đề nghị Cục Quản lý thị trường Bến Tre chủ trì phối hơp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang về giao trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, công ty, doanh nghiệp được đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh; thông báo giá, thời gian giao cụ thể.

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mua mỗi người từ 2 kg trở lên. UBND tỉnh khuyến khích các cơ quan: Công an, Quân sự, Biên phòng vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ mua từ 3 kg trở lên. Các công ty, doanh nghiệp có điều kiện thì vận động mua mỗi người 3 kg trở lên.

Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hồ Thanh Long cho biết: Giá hỗ trợ tiêu thụ vải thiều là 29 ngàn đồng/kg, mỗi thùng 25kg. Cục Quản lý thị trường sẽ vận chuyển vải thiều về Bến Tre liên tục từ ngày 14 đến ngày 18-6-2021.

Được biết, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25-5-2021 của Bộ truởng Bộ Công Thương; công văn số 1102/TCQLTT-VPTC ngày 1-6-2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3 ngàn tấn vải thiều Bắc Giang, trên tinh thần đó, Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh Bến Tre đã đề xuất tiếp nhận, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang trên địa bàn tỉnh với số lượng 80 tấn.

Báo Đồng Khởi