Bến Tre ghi nhận thêm 225 trường hợp cách ly

Ngày 12-6-2021, tỉnh ghi nhận 255 trường hợp cách ly y tế phòng dịch Covid-19, kết quả 22 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Chuyển 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà sang cách ly y tế tập trung.

Có 66 trường hợp chấm dứt cách ly, trong đó 1 trường hợp tại Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam, 65 trường hợp cách ly tại nhà.

Toàn tỉnh hiện đang cách ly 6.613 trường hợp, gồm: 26 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 293 trường hợp cách ly tập trung, 6.294 cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. 30 người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương đang theo dõi sức khỏe.

Chuyển 1 trường hợp cách ly tại nhà sang cách ly tập trung

Từ đầu năm đến nay, tỉnh có 10.917 trường hợp cách ly y tế, chấm dứt cách ly 4.304 người. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 5.640 mẫu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả tại các khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong KCN, cụm công nghiệp Phước Long, kể cả các nhà thầu tạo điều kiện cho người lao động ổn định nơi ở tạm trú tại địa phương nơi làm việc.

Các DN có điều kiện thì bố trí chỗ ở cho người lao động, hạn chế người lao động ngoài tỉnh đến/về tỉnh từ các tỉnh khác.

Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các DN khẩn cấp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt lưu ý các DN có người lao động hàng ngày đi về giữa tỉnh Bến Tre – Tiền Giang.

Báo Đồng Khởi