Tiền Giang: Từ 0 giờ 14-6, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè

Ngày 13-6, UBND tỉnh Tiền Giang ra thông báo số 116/TB-UBND về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè bắt đầu từ 0h, ngày 14/6 đến khi có thông báo mới.

Thông báo nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Sở Y tế

– Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và trao đổi thống nhất trong Ban Giám đốc trước khi tham mưu, thông tin cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. – Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trao đổi, thông tin, báo cáo tình hình, số liệu phòng, chống dịch, đảm bảo chính xác, kịp thời.


– Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe và dự phòng các tình huống có thể xảy ra.


– Chỉ đạo tiến hành phun khử khuẩn Văn phòng luật sư nơi FO làm việc và Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, kể cả các hộ dân xung quanh 02 khu vực này.


– Tập trung năng lực, phương tiện, trang thiết bị để điều trị các trường hợp F0; nếu bệnh nhân chuyển nặng phải lập tức liên hệ, chuyển lên bệnh viện tuyến trên.


– Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Bệnh viện Dã chiến thứ 02 (sử dụng Bệnh viện Lao và bệnh phổi); trong đó, Sở Y tế chỉ đạo chung và phụ trách về chuyên môn, Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách hậu cầu.


– Thông tin nhanh các trường hợp nghi mắc Covid-19 cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để chủ động, phối hợp xử lý và tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè sẽ thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 14/6 đến khi có thông báo mới.


2.  Các công việc cụ thể

– Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 00 giờ ngày 14/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy quyết định việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ở một số khu vực trọng điểm, phức tạp trên địa bàn quản lý.


– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy:


+ Ban hành Quyết định phong tỏa các khu vực có liên quan ca bệnh của xã Mỹ Hạnh Đông và quản lý chặt chẽ khu vực phong tỏa.


+ Tiếp tục truy vết các đối tượng F1, F2, F3 của các F0 trên địa bàn thị xã.
+ Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan để chuyển các F0 đến Bệnh viện Dã chiến và ban hành quyết định thực hiện cách ly tập trung đối với các F1.


– Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

+ Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong khu, cụm công nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp có kế hoạch test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp (lựa chọn, phân chia thành nhiều đợt, mỗi đợt test 20% số lượng công nhân, người lao động và khẩn trương thực hiện hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

+ Tiếp tục quản lý, theo sát tình hình dịch bệnh trong các khu, cụm công nghiệp; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin có liên quan đến các ca mắc, nghỉ mắc, F1, F2… cho ngành Y tế.


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện…

Truyền hình Tiền Giang