CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI BẾN TRE

Cập nhật tình hình dịch Covid19 tại Bến Tre Ngày 18-6-2021

Xem chi tiết tại đây:

Nguồn: CDC Bến Tre