CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH COVID TẠI BẾN TRE NGÀY 24/6/2021

  • Số trường hợp ghi nhận cách ly y tế trong ngày: 381, trong đó:
  • Cách ly y tế tại cơ sở tập trung: 09 (Khu cách ly Phước Tuy: 05; Trường Chính trị Bến Tre: 01; Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Phú: 03)
  • Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú: 372.
  • Số trường hợp chấm dứt cách ly: 203 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cứ trú.
  • Số mẫu có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ghi nhận: 16 Âm tính (Giồng Trôm: 06; Ba Tri: 03; Thạnh Phú: 02; Mỏ Cày Bắc: 01, TP.Bến Tre: 01, Bình Đại: 01; Mỏ Cày Nam: 01; Châu Thành: 01).

Theo CDC Bến Tre