CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE NGÀY 26/6/2021

Số trường hợp ghi nhận cách ly y tế trong ngày: 403 cách ly y tế tại nhà, nơi cứ trú.

Số trường hợp chấm dứt cách ly: 818 trường hợp, gồm: Chấm dứt cách ly y tế tại cơ sở tập trung: 181 (Trung đoàn 895: 179 công dân về từ Đài Loan đợt 14; Khu cách ly Phước Tuy: 02).

Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú: 637.

Số mẫu có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ghi nhận: 196 âm tính (Mỏ Cày Nam: 01; TPBT: 05; Thạnh Phú: 05; Bình Đại: 02; Giồng Trôm: 04; Kết quả xét nghiệm lần 3 của công dân cách ly tại Trung đoàn đợt 14: 179).

  • CDC Bến Tre