CHÂU THÀNH: Thành lập chốt và kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Ngày 2-7-2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành. Ảnh: Phan Hân

Theo quyết định, huyện Châu Thành thành lập 2 chốt và giao Công an huyện quản lý, điều hành gồm: chốt ngã rẽ từ cầu Rạch Miễu vào tuyến đường liên xã An Khánh – Tân Thạch và chốt ngã rẽ từ cầu Rạch Miễu vào tuyến đường liên xã An Khánh – Phú Túc.

Nhiệm vụ của chốt là kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện vào huyện Châu Thành nhằm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 như: thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn nhanh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp chuyên môn để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp cần thiết.

Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 3-7-2021 và chấm dứt hoạt động khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành.

Theo: Trúc Lan – https://baodongkhoi.vn/thanh-lap-chot-va-kiem-soat-phong-chong-dich-covid-19-03072021-a87937.html