Châu Thành: Không tụ tập từ 10 người trở lên… bắt đầu từ 0h ngày 8-7

1. Trên địa bàn toàn huyện Châu Thành

1.1. Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu câu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

1.2. Dừng triệt để các nghỉ lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 ngườitrở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

1.3. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu), cụ thể như sau: Siêu thị điện máy, thế giới di động, cửa hàng xe gắn máy, cửa hàng trang trí nội thất (tủ, quản áo, bàn, ghế), các shop bán giày dép, quần áo may sẵn.

1.4 Đối với các quấn giải khát, cà phê, quán ăn thì khuyến khích bán mang về, hạn chế phục vụ tại chỗ, trong cùng một thời điểm phục vụ tại chỗ không quá 10 người/quán.

1.5, Đối với việc cưới hỏi, việc tang giới hạn số lượng người tham dự không quá 20 người và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

1.6. Dừng các loại hình, hoạt động: Tiếp đón khách tham quan tại di tích, khu du lịch, điểm du lịch.

1.7. Đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung tại công văn số 1262/UBND-VHXH ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 1923/UBND-VHXH ngày 3 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ, ngày 08 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

2. Trên toàn địa bàn xã An Khánh

Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã An Khánh tiếp tục thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tại công văn số 1936/UBND-VHXH ngày 05 tháng 07 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện:

– Thực hiện nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xóm cách ly với xóm, ấp cách ly ấp.

– Thực hiện phong tỏa theo quy định.

– Chế độ làm việc của cán bộ công chức tại xã An Khánh bố trí lịch làm việc tại cơ quan và tại nhà khoa học, đảm bảo hiệu quả, không để công việc tồn đọng. (bồ trí 50% CBCC làm việc tại cơ quan/ngày).

– Số lượng người trong các cuộc họp không quá 10 người/phòng họp.

Toàn văn bản của UBND huyện Châu Thành: