Bảo Thạnh- Ba Tri thông báo tìm người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ BẢO THẠNH

TH

CÙ LAO BẢO