BẾN TRE: QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY TOÀN ẤP THẠNH NGHĨA – XÃ BẢO THẠNH

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CÁCH LY ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BA TRI

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 toàn ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

* Vị trí giáp ranh:

Phía Đông giáp ấp Thạnh Lợi, xã Bảo Thạnh.
Phía Tây giáp xã Phước Ngãi.
Phía Nam giáp xã Bảo Thuận.
Phía Bắc giáp ấp Thạnh Bình xã Bảo Thạnh.

* Diện tích tự nhiên: 475 ha.

* Số hộ trên địa bàn: 549 hộ, nhân khẩu 2.195 người.

Thời gian: Từ 18 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp.

(Theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bến Tre)

Văn bản: