Bình Đại: Kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cống đập Ba Lai

Bình Đại: Kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cống đập Ba Lai

Vì lý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri, đề nghị bà con Nhân dân các xã giáp ranh với Bảo Thạnh hạn chế qua huyện Bình Đại khi không cần thiết.

Riêng Nhân dân xã Bảo Thạnh nếu qua huyện Bình Đại buộc phải cách ly tập trung.

T.H

T.H