BẾN TRE: Thống nhất áp dụng biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với xã Bảo Thạnh, Ba Tri

Ngày 11-7-2021, UBND tỉnh có công văn 3911 thống nhất đồng ý cho UBND huyện Ba Tri áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn xã Bảo Thạnh.

Phía Nam khu cách ly ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh.

Trước đó, ngày 10-7-2021, UBND tỉnh có quyết định 1616 về việc thực hiện cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đối với toàn ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

Khu cách ly có diện tích tự nhiên 475ha với 549 hộ, 2.195 nhân khẩu.

Thời gian cách ly từ 18 giờ 30 ngày 9-7-2021 đến 18 giờ 30 ngày 23-7-2021.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp.

Vị trí giáp ranh, phía Đông giáp ấp Thạnh Lợi, xã Bảo Thạnh; phía Tây giáp xã Phước Ngãi; phía Nam giáp xã Bảo Thuận, phía Bắc giáp ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thạnh.

UBND tỉnh giao UBND huyện Ba Tri chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định.

Theo: Phan Hân – https://baodongkhoi.vn/thong-nhat-ap-dung-bien-phap-phong-dich-theo-chi-thi-16-ct-ttg-doi-voi-xa-bao-thanh-11072021-a88246.html