An Ngãi Trung- BA TRI : Tìm người liên quan đến F1 và hoạt động của chợ Cái Bông

Khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 9/7/2021, F1 có bán hạt sen tại chợ Ba Tri, vị trí đối diện nhà thuốc Song Phương.

Sáng 10/7/2021, từ 7 giờ đến 10 giờ, F1 có bán hạt sen tại khu vực chợ nông sản thuộc chợ Cái Bông, xã An Ngãi Trung, sau đó F1 quay về nhà tại ấp An Thạnh 1, xã An Ngãi Trung

T.H