Bến Tre: Thêm 15 trường hợp dương tính trong ngày 12/7/2021

Tình hình trong ngày 12/7/2021

* Số trường hợp ghi nhận cách ly y tế trong ngày: 674 trường hợp, gồm:

      + Cách ly y tế tập trung: 38 trường hợp, gồm Trường THPT Thạnh Phước huyện Bình Đại: 02; Trường tiểu học Thừa Đức huyện Bình Đại: 19; Trung tâm Chính trị huyện Bình Đại: 12; Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành: 5.
     + Cách ly y tế, điều trị tại cơ sở y tế: 16 trường hợp gồm 15 trường hợp dương tính điều trị tại tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi và 01 trường hợp cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại.
     + Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú: 620.

* Số trường hợp chấm dứt cách ly: 718 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

* Số mẫu có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 ghi nhận: 65 mẫu

      + Âm tính: 49 mẫu.
      + Nghi nghờ (sẽ lấy mẫu lại): 01
      + Dương tính: 15 mẫu.

Các trường hợp dương tính có địa chỉ chủ yếu tại Bình Đại và Ba Tri, trong đó huyện Bình Đại: 07 trường hợp; Ba Tri: 07 trường hợp tại Ba Tri và 01 trường hợp có địa chỉ tại Kiên Giang.

Trong đó, 02 trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ Chợ Bình Điền (TPHCM); 06 trường hợp F1 dương tính và 07 trường hợp phát hiện do test nhanh SARS-CoV-2.
 

Số trường hợp hiện đang cách ly

* Số trường hợp hiện đang cách ly y tế: 6.391 trường hợp:

      + Cách ly y tế tại cơ sở y tế: 39 trường hợp, gồm: Trung tâm Y tế huyện Bình Đại: 02; Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách: 01, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi: 36 (gồm: 35 trường hợp dương tính SAS-CoV-2 và 01 trường hợp là mẹ bệnh nhân theo cùng để chăm sóc).


      + Cách ly y tế tập trung: 140 trường hợp, gồm: Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Phú: 08; Khu cách ly Phước Tuy: 24; Trung tâm Chính trị huyện Chợ Lách: 10, Trung tâm Chính trị huyện Giồng Trôm: 6, Trường Chính trị Bến Tre: 08, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành: 30, Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam: 07; Trường Trung học Phổ thông Thạnh Phước huyện Bình Đại: 16; Trường tiểu học Thừa Đức huyện Bình Đại: 19; Trung tâm Chính trị huyện Bình Đại: 12.


      + Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú: 6.212


Số người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương đang theo dõi sức khỏe: 37 người.
 

Nguồn tin: CDC Bến Tre