Thành phố Bến Tre: Dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn từ 0 giờ 14-7

Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng họp, không tập trung từ 10 trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện trường học, yêu cầu giữ khoảng cách 2m .

Dừng hoạt động cơ sở kinh doanh kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TRỪ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: trung tâm thương mại, siêu thị, Chợ dân sinh, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh đồ ăn ( trừ các hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ ), cửa hàng tạp hóa. Dịch vụ khám chữa bệnh,Ngân hàng, viễn thông, Xăng, dầu, vật liệu xây dựng.

Đối với các quán giải khát, cafe quán ăn khuyến khích bán mang về, không phục vụ tại chỗ

Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2021

Toàn văn bản:

T.H