TP Bến Tre: Cách ly 82 hộ, 280 nhân khẩu từ 0 giờ 14-7-2021

UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định cách ly tại khu vực chợ Ngã Năm thuộc khu phố 2, khu phố 3, phường 5 TP Bến Tre để phòng dịch Covid-19.

Vị trí : từ đường Hoàng Lam tiếp giáp Vòng Xoay phường 5 đến hẻm liên khu phố 2, khu phố 3, phường 5 và hẻm số 02 Tổ nhân dân tự quản số 2 khu phố 3, phường 5, bao gồm 82 hộ gia đình và 280 nhân khẩu.

Thời gian từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Toàn nội dung văn bản:

TH.