Người bán vé số lẻ toàn tỉnh Bến Tre được hỗ trợ 50 ngàn đồng/ngày


Căn cứ Tờ trình của Sở Tài chính số 2361 ngày 13-7-2021 về việc hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid 19.


UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre trích từ nguồn kinh phí kinh doanh để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số lẻ khi phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh vé số.
Với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ được tính từ ngày 9-7-2021 đến 23-7-2021 (15 ngày).
Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre tạm ứng kinh phí để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đơn vị đang phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp, lập danh sách chi hỗ trợ đúng với yêu cầu “kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ, đúng đối tượng và không bỏ sót”.

Thành lập- Báo Đồng Khởi