TP. Bến Tre có 7 ca covid19, Thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2021, thành phố Bến Tre đã có 07 ca dương tính với SARS-CoV-2 và có khả năng lây lan diện rộng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời, đảm bảo ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre yêu cầu các cơ quan, phòng, ban thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid- 19.

Toàn văn bản:

T.H