Bến Tre: Một phần ấp An Mỹ, xã An Khánh, Châu Thành kết thúc thời gian phong tỏa

Ngày 14-7-2021, UBND huyện Châu Thành có văn Công văn số 2060 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Châu Thành yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; dừng các dịch vụ kinh doanh ăn, uống quanh các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 15-7-2021.

UBND xã An Khánh tháo dỡ điểm cách ly vùng có dịch Covid-19 tại một phần ấp An Mỹ, xã An Khánh theo quyết định số 1546 ngày 3-7-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện lúc 23 giờ ngày 14-7-2021.

Trước đó, xã An Khánh có 6 khu phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 với  60 hộ dân, 202 nhân khẩu.

Trong đó, có 1 khu ở Tổ NDTQ số 7, ấp An Mỹ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh với 15 hộ dân, 48 nhân khẩu; 5 khu còn lại là nhà của các trường hợp F1 có liên quan được cách ly theo quyết định của địa phương. Thời gian cách ly 14 ngày.

Trúc Lan – https://baodongkhoi.vn/mot-phan-ap-an-my-xa-an-khanh-ket-thuc-thoi-gian-phong-toa-15072021-a88426.html