Bến Tre thêm 15 ca dương tính Covid19 trong ngày 15-7-2021

Cập nhật tình hình COVID-19 tại Bến Tre ngày 15/7/2021

Tình hình ghi nhận trường hợp COVID-19 trong ngày:

– Số trường hợp dương tính ghi nhận: 15 trường hợp (Ba Tri: 04, Bình Đại: 01, Giồng Trôm: 06, Thành Phố Bến Tre: 04).


– Tổng số trường hợp đang điều trị: 113 trường hợp, trong đó 112 trường hợp chuyển điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và 01 trường hợp chuyển điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.


– Tình hình sức khỏe các trường hợp đang điều trị:
     + Sức khỏe chưa ghi nhận bất thường: 50
     + Có triệu chứng lâm sàng: 63
     + Các bệnh nền kèm theo: 9.


– Số mẫu có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 ghi nhận: 327 mẫu (âm tính 312 mẫu).
– Số trường hợp ghi nhận cách ly y tế trong ngày: 1.274 trường hợp
– Số trường hợp chấm dứt cách ly: 429 trường hợp
 

Cộng dồn từ ngày 30/01/2020 đến 15/7/2021:


– Tổng số trường hợp ghi nhận cách ly y tế: 26.033 người.
– Số trường hợp chấm dứt cách ly: 17.755 người.
– Dương tính SARS-CoV-2: 133
– Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (30/1/2020 – 15/7/2021): 7.496 mẫu.


– Số trường hợp đưa vào điều trị ghi nhận: 133.
     + Số trường hợp xuất viện: 20.
     + Số trường hợp đang điều trị COVID-19: 113

Nguồn tin: CDC Bến Tre