TP Bến Tre: Quyết định cách ly tạm thời một số điểm để phòng chống dịch Covid-19

1 . Một phần Khu phố 2, Khu phố 3, Phường 5 thành phố Bến Tre

2. Một phần khu phố Bình Nghĩa, phường 6 , thành phố Bến Tre

3. Một phần tổ nhân dân tự quản số 2, khu phố 2, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

4.Một phần ấp Phú chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre

Xem toàn văn bản:

T.H