Ba Tri thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14-7-2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14-7-2021, UBND huyện Ba Tri thành lập thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà thực hiện phòng chống dịch  Covid-19 tại hộ bà N.T.B, sinh năm 1952 ở ấp Tân Bình, xã Tân Thủy.

Ba Tri thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, phòng chống dịch Covid-19.

Qua thẩm định của ngành y tế, hộ bà B đủ điều kiện để thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà, theo công văn của Bộ Y tế.

Đảm bảo thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà phải vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải. Thực hiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện.

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện – Tổ phó Tổ Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch Covid-19 Võ Văn Lem đề nghị: xã Tân Thủy nên thực hiện tốt việc quán triệt tư tưởng về cách ly y tế tại nhà cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân biết, nhận thức, tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt chủ trương, góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Tin, ảnh: Trần Xiện – https://baodongkhoi.vn/ba-tri-thi-diem-cach-ly-y-te-f1-tai-nha-phong-chong-dich-covid-19-18072021-a88563.html