Bến Tre giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h ngày 19-7

Bến Tre giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h ngày 19-7

Bến Tre thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo tại công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ.

Xem toàn Công văn:

T.H