Tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Bến Tre

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có Công văn số 4212/UBND-TCĐT về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Bến Tre.

​Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương;

 căn cứ Công văn số 4123/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

căn cứ Công văn số 35/CV-KVMN ngày 19/7/2021 của Ban Thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc xin chủ trương của chủ sở hữu về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số sau ngày 23/7/2021.

Sau khi xem xét Tờ trình số 195/TTr-XSKT ngày 19/7/2021 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (Công ty) về việc xin chủ trương tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo sự thống nhất trong hoạt động của thị trường xổ số khu vực miền Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty được tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Bến Tre đến hết ngày 05/8/2021

 (tương ứng tiếp tục dừng phát hành 02 kỳ vé loại K30-T7 mở thưởng ngày 27/7/2021 và loại K31-T8 mở thưởng ngày 03/8/2021).

Sau ngày 05/8/2021, tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công ty báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

Phương Thảo – https://bentre.gov.vn/Lists/Tintucsukien/DispForm.aspx?ID=28453