Châu Thành: Thông báo khẩn 2 chợ: Tân Thạch và Tân Huề Đông

THÔNG BÁO KHẨN


Mọi người ai có đến 02 địa điểm vào khung thời gian sau:

  • Chợ Tân Thạch từ ngày 14/7/2021 đến nay.
  • Chợ Tân Huề Đông (chợ Ngã 4 Huyện) từ ngày 21/7/2021 đến nay.

  • Khẩn trương đến Trạm Y Tế nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ.
  • Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội mong tất cả mọi người khai báo trung thực.

  • Trân Trọng.

Thông báo của UBND xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành:

T.H