Đến 6 giờ ngày 29-7-2021, tỉnh Bến Tre có 713 ca mắc Covid-19Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đến 6 giờ ngày 29-7-2021, tỉnh có thêm 51 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc toàn tỉnh là 713.


Ca mắc mới ghi nhận gồm: Thạnh Phú 34 ca tại An Nhơn (5), An Qui (9), An Thạnh (3), An Thuận (3), Thạnh Hải (8), Thạnh Phong (3), Giao Thạnh (1) và 2 ca chưa rõ địa chỉ.


Một Công ty tại Khu công nghiệp An Hiệp 11 ca có địa chỉ cư trú tại Tân Phú, Tiên Thủy, Tường Đa, thị trấn Châu Thành (Châu Thành), thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam), Hòa Lộc, Tân Bình (Mỏ Cày Bắc), Phường 8, Bình Phú, Phú Hưng (TP. Bến Tre);

Ba Tri 5 ca tại thị trấn Ba Tri (1), An Hòa Tây (2), An Bình Tây (1), Mỹ Hòa (1); Mỏ Cày Bắc 1 ca tại Thành An là công nhân 1 công ty tại Khu công nghiệp An Hiệp.

51 ca đều được ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

Tin, ảnh: Phan Hân – https://baodongkhoi.vn/den-6-gio-ngay-29-7-2021-tinh-co-713-ca-mac-covid-19-29072021-a89090.html