Thông tin đội ngũ đi chợ hộ tại TP Bến Tre

Co.opmart Bến Tre: 0275 3511 322

Go! Bến Tre :

Zalo : 0911 867 345 – 0906 061 279

*Khu vực bị phong tỏa và tất cả các phường tại thành phố Bến Tre:

* Phường Phú Tân

* Phú Hưng

T.H