Tiếp nhận đăng ký về quê tỉnh Bến Tre đợt 2


Bà con có nhu cầu về quê tỉnh Bến Tre đợt 2 thì đăng ký theo đường link https://forms.gle/8wxCTnHi2MKHWyg38

BLL đồng hương tỉnh Bến Tre tiếp tục tổng hợp danh sách gửi về UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 • Trước khi đăng ký Bà con cần lưu ý các yêu cầu về quê như sau:
  (1) Cá nhân ko bị quyết định cách ly, phong tỏa tại HCM;
  (2) Phải có giấy xét nghiệm âm tính và còn giá trị 3 ngày kể từ ngày xét nghiệm, bà con tự trả chi phí test (sẽ được hướng dẫn);
  (3) Đi xe chung do tỉnh tổ chức, không hỗ trợ đi xe máy, ô tô (Địa điểm, thời gian, phương thức di chuyển sẽ được hướng dẫn);
  (4) Cách ly tập trung 7 ngày theo quy định và cách ly tại nhà 7 ngày; đồng thời khai báo y tế, tiếp tục xét nghiệm ngày 1-7-14 và cam kết thực hiện cách ly theo quy định (Chi phí di chuyển về quê và cách ly tập trung được tỉnh hỗ trợ).
  (5) Địa chỉ về quê ko bị phong tỏa, cách ly.

T.H