Cháy lớn Phú Hưng Tp.Bến Tre khuya 2-8

??cháy lớn

T.H

nguồn: MT