Cách ly, phong tỏa Bưu điện tỉnh Bến Tre

 Ngày 5-8-2021, UBND TP. Bến Tre ra Quyết định số 2338 về việc thực hiện cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Hội, TP. Bến Tre.

Ảnh: Phan Hân

Theo đó, tổ chức cách ly, phong tỏa Bưu điện tỉnh Bến Tre để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, vị trí khuôn viên trụ sở Bưu điện tỉnh Bến Tre – Số 3, đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 5, phường An Hội, TP. Bến Tre.

Thời gian thực hiện cách ly, phong tỏa từ 19 giờ 00, ngày 4-8-2021 đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Bến Tre giao Chủ tịch UBND phường An Hội có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện cách ly, phong tỏa tại địa điểm nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

C. Trúchttps://baodongkhoi.vn/cach-ly-phong-toa-buu-dien-tinh-ben-tre-05082021-a89401.html