Bến Tre: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 30-8-2021Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16-8-2021 đến 0 giờ ngày 30-8-2021.

Đó là chỉ đạo mới của UBND tỉnh tại Công văn 4825 ngày 15-8-2021.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Thực hiện tốt Nghi quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, quyết tâm đến ngày 25-8-2021 sẽ kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương không lơ là, chủ quan.

Trong công văn có nêu, trong những ngày tới số ca F0 sẽ tiếp tục tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Để kiểm soát tốt, tiến tới ngăn chặn, dập tắt hoàn toàn các ổ dịch cần thêm thời gian triển khai các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn, nhằm cắt dứt chuỗi lây nhiễm, không để dịch bệnh tiếp tục lan ra cộng đồng.


NGUỒN: BÁO ĐỒNG KHỞI