Bản đồ thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre và các huyện, thành phố đến 13g ngày 16/8/2021

Toàn tỉnh Bến Tre:

Huyện Chợ Lách:

Huyện Mỏ Cày Bắc:

Huyện Bình Đại:

Huyện Giồng Trôm:

Huyện Thạnh Phú:

Huyện Ba Tri:

Huyện Mỏ Cày Nam:

TP. Bến Tre:

Huyện Châu Thành:

Nguồn: CDC Bến Tre