BẾN TRE SÁNG NAY 25-8: THÊM 25 CA MẮC MỚI

Đến 6 giờ ngày 25/8/2021, toàn tỉnh có 1.633 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 24/8 đến 6 giờ ngày 25/8/2021, tỉnh ghi nhận thêm 25 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 1.633 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 37 ca tử vong, có 1.012 ca đã ra viện.

Trong 25 ca vừa ghi nhận, có 20 ca trong khu cách ly, phong tỏa; 05 ca cộng đồng.

20 ca trong khu cách ly, phong tỏa gồm: Ổ dịch một công ty thuộc Khu công nghiệp An Hiệp 15 ca, Châu Thành 07 ca, Mỏ Cày Bắc 03 ca.

Huyện Châu Thành 07 ca: An Khánh 05 ca, An Hiệp 01 ca, Tiên Thủy 01 ca. Huyện Mỏ Cày Bắc 03 ca: Thành An, Tân Thanh Tây, Hòa Lộc.

Có 05 ca phát hiện trong chiến dịch tầm soát cộng đồng gồm: 04 ca tại An Khánh, Châu Thành và 01 ca tại Tân Thanh Tây, Mỏ Cày Bắc.

THEO: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE