Điện lực Bến Tre thông báo giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo về việc hỗ trợ giảm giá điện,

giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 như sau:

Xem thông báo chi tiết:

Nguồn: Công ty Điện lực Bến Tre