Cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành

QUYẾT ĐỊNH về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành

Tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 toàn bộ ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

Vị trí: Hướng Đông giáp xã Tân Thạch;

 hướng Tây giáp Rạch và ấp An Mỹ, xã An Khánh;

 hướng Nam giáp Quốc lộ 57B; hướng Bắc giáp sông Tiền.

          Diện tích: 121,4 ha.

Số hộ: 574 hộ, có tổng số 1.726 nhân khẩu.

Thời gian: Từ 17 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến 17 giờ ngày 08 tháng 9 năm 2021.

UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Văn bản của UBND Tỉnh Bến Tre: