Cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Ba Tri.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Ba Tri.

Tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, như sau:

– Khu vực tổ chức cách ly gồm 5 ấp: Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thành, Tân An, Tân Phước xã Tân Thủy, cụ thể:

Vị trí: Hướng Đông giáp xã Bảo Thuận; hướng Tây giáp ấp Tân Định, xã Tân Thủy và xã An Hòa Tây;

hướng Nam giáp xã An Thủy;

hướng Bắc giáp xã Vĩnh Hòa.

Diện tích: 1.543,28 ha.

 Số hộ: 2.141 hộ, có tổng số 5.860 nhân khẩu.

Thời gian: Từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến 0 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

UBND tỉnh Bến Tre giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Văn bản của UBND tỉnh Bến Tre:

T.H