CHÂU THÀNH: cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một phần ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch

Tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 tại một phần Tổ nhân dân tự quản số 04 khu 2 ấp Tân An Thượng xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cụ thể như sau:

 Khu vực:

 Hướng Đông giáp các hộ Trương Thị Loan, Cao Thu Mai, ông Phạm Hoàng Thắm Tổ nhân dân tự quản số 03 khu 2 ấp Tân An Thượng;

hướng Tây giáp đường Trần Văn Ơn, hộ Nguyễn Quốc Hiền Tổ nhân dân tự quản số 01 khu 2 ấp Tân An Thượng;

 hướng Nam giáp Nghĩa địa gia tộc hộ Đặng Văn Sen, Nguyễn Thị Chánh Tổ nhân dân tự quản số 01 khu 2 ấp Tân An Thượng;

hướng 2 Bắc giáp hộ Cao Thu Vân Tổ nhân dân tự quản số 04 khu 2 ấp Tân An Thượng, hộ ông Khưu Văn Hoa Tổ nhân dân tự quản số 03 khu 2 ấp Tân An Thượng.

Diện tích: 2.000 m2 ; số hộ: 22; nhân khẩu: 56.

Thời gian: từ 07 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến 07 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

 Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp.

 UBND huyện Châu Thành giao Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly các khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Văn bản:

T.H