CHỢ LÁCH: Cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 một phần ấp Hòa Thạnh và một phần ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa.

* QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 một phần ấp Hòa Thạnh và một phần ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa.

*Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hòa Nghĩa, như sau:

* Các Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) số 13, số 14 và số 17 của ấp Hòa Thạnh, cụ thể:

– Diện tích: 19 ha.

 – Số hộ: 101 hộ, tổng số 404 nhân khẩu.

 – Vị trí địa lý: hướng Đông giáp ấp Long Hòa, xã Long Thới; hướng Tây giáp tổ NDTQ số 12; hướng Nam giáp ấp Bình Thanh; hướng Bắc giáp tổ NDTQ số 11. – Thời gian: từ 13 giờ 00 phút ngày 31 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo mới.  

* Các Tổ NDTQ số 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14A, 14B, 15 của ấp Đại An, cụ thể:

 – Diện tích: 130 ha.

– Số hộ: 408 hộ, tổng số 1.411 nhân khẩu.

– Vị trí địa lý: hướng Đông giáp ấp Bình An, ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa; hướng Tây giáp ấp Bình An A, thị trấn Chợ Lách; hướng Nam giáp huyện lộ 41; hướng Bắc giáp tổ NDTQ số 13 và tổ 16B.

 – Thời gian: từ 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Chợ Lách giao Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn