SÁNG 6/9 BẾN TRE THÊM 3 CA MẮC COVID TRONG KHU CÁCH LY, PHONG TỎA

Đến 6 giờ ngày 06/9/2021, tỉnh ghi nhận thêm 03 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 05/9 đến 6 giờ ngày 06/9/2021, tỉnh ghi nhận thêm 03 ca mắc mới.

Nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 1.792 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 44 ca tử vong.

Có 1.413 ca đã ra viện.

03 ca mắc mới đều trong khu cách ly, gồm:

Ổ dịch công ty thuộc Khu công nghiệp Giao Long 02 ca,

Mỏ Cày Nam 01 ca tại thị trấn.

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE