Bến Tre thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021

​Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có Công văn số 5448 /UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

z2748897139707_22921d19dc634f0c6530a9f5bc7626d7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp trực tuyến giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh với các huyện, thành phố ngày 04/9/2021. (Ảnh: Phương Thảo)​

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kết luận số 139-KL/TU ngày 09 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021, như sau:

1. Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre, từ 00 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới, cụ thể như sau:

– Áp dụng thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh, có bổ sung biện pháp tăng cường phù hợp với tình hình phòng, chống dịch của tỉnh trong tình hình hiện nay.

– Đối với huyện, thành phố:

+ Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg phù hợp với thực tiễn địa bàn.

+ Huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp thấp hơn so với Chỉ thị số 16/CT-TTg phù hợp với thực tiễn địa bàn.

 – Đối với cấp xã: Xã “vùng xanh” thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg phù hợp với thực tiễn địa bàn; xã “vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng” thì tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Khung giờ hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau.

Giao các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và áp dụng bổ sung các biện pháp tăng cường của địa phương mình và đối với các xã, phường, thị trấn; Quyết định các loại hình dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn quản lý phù hợp với mức độ áp dụng Chỉ thị và khả năng quản lý.

2. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ và  chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch của người dân như: Giữ vững và mở rộng “vùng xanh, xóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ”; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chiến dịch tầm soát lần 2, bóc tách cho hết F0 ra khỏi cộng đồng. Thực hiện đúng tiến độ tiêm vắc xin khi được phân bổ; Rà soát các cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung hiện có, điều chuyển nhân lực y tế, phương tiện, trang thiết bị… bố trí lại các cơ sở điều trị, cách ly phục vụ phòng, chống dịch phù hợp trong thời gian tới.

z2748908482489_bd56c6e47b212c7cbe63cb2ba7d11155.jpg
Thực hiện nghiêm thông điệp 5K cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. (Ảnh: Bộ Y tế)​

3. Đối với công tác quản lý dân cư:

a) Bố trí lại hệ thống chốt kiểm soát phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là phải bảo vệ thật nghiêm, không để lây lan dịch bệnh từ ngoài vào địa bàn tỉnh, kể cả đường bộ và đường thủy.

b) Biện pháp quản lý dân cư nội tỉnh:

– Người dân “vùng xanh”: Được đi lại trong phạm vi các xã “vùng xanh”, kể cả các xã “vùng xanh” liên huyện, thành phố. Nếu trường hợp thật cần thiết đi đến “vùng vàng, vùng cam” thì khi trở về phải có giấy xác nhận test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

– Người dân trong “vùng đỏ” thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu thì ở đó”.

– Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước đến cơ quan làm việc thì phải có giấy đi đường của cơ quan, đơn vị nơi công tác và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

c) Người dân ra khỏi tỉnh phải xin giấy đi đường của Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi  trở về (kể cả người dân ngoài tỉnh trở về) địa phương phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế ở các chốt cửa ngõ của tỉnh, có giấy xác nhận test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ, khai báo y tế và cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, 7 và 14 theo quy định.

d) Ban Chỉ đạo cấp xã chịu trách nhiệm xem xét, quản lý, cấp giấy đi đường cho người thuộc cơ quan, tổ chức ngoài công lập và người dân; các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm xem xét, quản lý, cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Y tế, vũ trang, đoàn thể, nhân viên, người lao động trực thuộc.

4. Quản lý chặt phương tiện và người cùng đi trên phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu từ các tỉnh, thành phố về các địa phương trong tỉnh.

5. Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đi vào hoạt động, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

6. Phát huy đúng mức vai trò, huy động toàn dân tham gia vào phòng chống dịch COVID-19, thông qua hạt nhân là Tổ COVID cộng đồng; cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã phải chịu trách nhiệm chính trong việc chấn chỉnh, giám sát, hỗ trợ các Tổ COVID cộng đồng làm tốt các nhiệm vụ, phòng dịch từ cơ sở và mỗi xã, phường là một pháo đài phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng có phương án phòng, chống dịch khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo khoanh vùng gọn, dập dịch hiệu quả.

Nguồn: www.bentre.gov.vn