Mỏ Cày Bắc: QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống Covid-19 tại một phần ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

MCB: QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống Covid-19 tại một phần ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 tại một phần ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

Vị trí: Hướng Đông giáp Tổ Nhân dân tự quản số 8, ấp Giồng Chùa;

 hướng Tây giáp Tổ Nhân dân tự quản số 6, ấp Tân Nhuận;

 hướng Bắc giáp Tổ Nhân dân tự quản số 23, ấp Tân Nhuận;

 hướng Nam giáp Tổ Nhân dân tự quản số 10, ấp Giồng Giữa.

 Diện tích: Khoảng 1,6 ha.

Số hộ: 14 hộ, có tổng số 44 nhân khẩu.

Thời gian: Từ 17 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện MCB giao Ủy ban nhân dân xã Nhuận Phú Tân có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn