GIỒNG TRÔM VÀ BÌNH ĐẠI CÁCH LY VÙNG CÓ DỊCH

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại một phần ấp Lương Thuận, xã Lương Quới.

Tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 tại một phần ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, cụ thể như sau:

Vị trí: Hướng Đông giáp hộ ông Lê Văn Hoàng; hướng Tây giáp hộ ông Nguyễn Văn Đáng; hướng Nam giáp ĐT 885; hướng Bắc giáp hộ ông Phạm Văn Măng.

 Diện tích: Khoảng 0,7ha.

Số hộ: 12 hộ, có tổng số 30 nhân khẩu.

Thời gian: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Giồng Trôm giao Ủy ban nhân dân xã Lương Quới có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu vực nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

HUYỆN BÌNH ĐẠI: QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại một phần Tổ NDTQ số 11, ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

Tổ chức cách ly vùng có dịch COVID-19 tại một phần Tổ NDTQ số 11, ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung, huyện Bình Đại. Cụ thể như sau:

Vị trí: Hướng Đông giáp Ấp Bình Trung; hướng Nam giáp Cầu Cống Đá; hướng Tây giáp kênh Cả Nhỏ; hướng Bắc giáp Tổ NDTQ số 11, ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung.

 Diện tích: Khoảng 02 ha.

Số hộ: 22 hộ, có tổng số 59 nhân khẩu.

Thời gian: Từ 11 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2021 đến 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp.

UBND huyện Bình Đại giao Ủy ban nhân dân xã Định Trung có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn